Księga XIV

1989

Main Details
Series
Volume XIV
Issue III
Credits
Date 1989
Publisher
Location of Publication Warsaw, Poland
Format Softcover
Type Comic Book
Page Count 64
Language Polish
Identifiers
  • ISBN — 83-203-1139-X
Notes Copyright by Henryk Jerzy Chmielewski
Warszawa 1980

RSW "Prasa-Książka-Ruch"
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
Warszawa 1989 r. Wydanie III
Nakład 299 700 + 300 egz.
Prasowe Zakłady Graficzne w Koszalinie
Zam. K-751 U-75

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment