Księga XVI

1984

Main Details
Series
Volume XVI
Issue II
Credits
Date 1984
Publisher
Location of Publication Warsaw, Poland
Format Softcover
Type Comic Book
Page Count 64
Language Polish
Identifiers
  • ISBN — 83-203-1673-1
Notes © Copyright by Henryk Jerzy Chmielewski, Warszawa 1981.

RSW "Prasa --Książka -- Ruch"
Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
Warszawa 1984. Wydanie II.
Nakład 399 700 + 300 egz.
Przekazano do produkcji we wrześniu 1982 r.
Podpisano do druku w marcu 1984 r.
Prasowe Zakłady Graficzne
Koszalin, ul. A. Lampego 18/20
Zam. D-1140 Z-98

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment