Fortuna Amelii

1986

Main Details
Issue I
Collects
Credits
Date 1986
Publisher
Location of Publication Warsaw, Poland
Format Softcover
Type Comic Book
Page Count 40
Language Polish
Identifiers
  • ISBN — 83-03-01588-5
Notes KRAJOWA AGENCJA WYDAWNICZA
RSW "PRASA-KSIĄŻKA-RUCH"
Warszawa 1986
Wydanie I. Nakład 300 000 + 350 egz.
Nr zam. I. 1-601/85
Druk i oprawa:
Białostockie Zakłady Graficzne
Białystok, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 2
Zam. druk 297/86. P-42

Comments

There are no comments... Yet!
Login or Register to post a comment